سرور اختصاصی، امکانی است کارآمد، برای مؤسسات و سازمان‌ های بزرگی که نمی‌توانند یا نمی‌ خواهند به هر دلیلی از سرور های اشتراکی با دیگر افراد و سازمان‌ها استفاده

سرور اختصاصی

کنند. از آن‌ جا که در این روش، تمام فضای هارد ‌دیسک سرور به طور کامل و نیز پهنای باند قابل توجهی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد، امکانات متنوعی برای یک سازمان بزرگ فراهم می‌ آورد. از آن جمله میتوان به فضای ذخیره سازی بسیار بیش‌تر از معمول، ایجاد پایگاه های اینترنتی متعدد، پهنای باند بسیار قابل توجه، تأمین بستر ترافیک ماهانه‌ی بیش از میزان معمول، تسلط و کنترل کامل بر روی سرور اختصاص یافته، آزادی در نصب نرم‌افزارهای دلخواه بر روی سرور، تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات و داده‌های سازمان در هر زمان دلخواه و آزادی در مدیریت محتوای سرور اشاره نمود.

Special Plan1 USA
255000 ماهانه
/29 IP
$64.99 Price
Intel Xeon E3-1240 v3
4cores / 8 threads @ 3.8 GHz turbo
8GB DDR3 1600MHz ECC RAM
2TB SATA 7200 RPM
1Gbps Uplink
10TB Monthly Bandwidth
IPMI for remote administration
 
 
Special Plan2 USA
350000 ماهانه
/29 IP
$74.99 Price
Intel Xeon E3-1240 v3
4cores / 8 threads @ 3.8 GHz turbo
16GB DDR3 1600MHz ECC RAM
2TB SATA 7200 RPM
1Gbps Uplink
10TB Monthly Bandwidth
IPMI for remote administration
 
 
Special Plan3 USA
290000 ماهانه
/29 IP
$84.99 Price
Intel Xeon E3-1240 v3
4cores / 8 threads @ 3.8 GHz turbo
16GB DDR3 1600MHz ECC RAM
2TB SATA 7200 RPM
1Gbps Uplink
10TB Monthly Bandwidth
IPMI for remote administration
 
 
Special Plan4 USA
370000
/29 IP
$94.99 Price
Intel Xeon E3-1240 v3
4cores / 8 threads @ 3.8 GHz turbo
32GB DDR3 1600MHz ECC RAM
2TB SATA 7200 RPM
1Gbps Uplink
10TB Monthly Bandwidth
IPMI for remote administration